Hakkımda

    12/01/1954 yılında İzmir / Kiraz’da doğan İrfan Karaca 1972 yılında İzmir Kolejinden (Bornova Anadolu Lisesi) mezun oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 1972-78 yılları arasında bitiren Dr. İrfan Karaca, 1978'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak Uzmanlık eğitimine başladı. 1984 yılında tez danışmanlığını Prof Dr Oktay Mutaf’ın yaptığı “Pediküllü omental flaple sarılmış veya sarılmamış serbest barsak otogreftlerinin kas dokusu içerisinde revaskülarizasyonunun gösterilmesi” konulu tez ile Çocuk Cerrahisi Uzmanı oldu. Askerlik görevini 1984-1986 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Askeri Hastanesinde yaptı. Trabzon Numune Hastanesinde 5 yıl süreyle görev yapan Dr Karaca, Doğu Karadeniz’in ilk Çocuk Cerrahı olarak çok sayıda doğumsal ve edinsel ameliyatı gerçekleştirerek minik bedenleri sağlığına kavuşturdu.

    1991 yılında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde Prof Dr Erol MİR’in yanında Şef Yardımcısı olarak göreve başladı. Yine aynı hastanede 1999-2001 yılları arasında Şef Vekili olarak görevine devam eden Dr Karaca 2001-2011 yılları arasında “Klinik Şefi” ünvanı ile görevini sürdürdü ve 6 Aralık 2004 yılında “Çocuk Cerrahisi Doçenti” ünvanını aldı. Bu süreler içerisinde çok sayıda Uzmanlık Tez’inde danışmanlık yaptı ve ülkemizin dört bir yanında görev alan çok sayıda Çocuk Cerrahisi Uzmanını yetiştirdi. 25 Ocak 2011 tarihinde “Çocuk Ürolojisi Uzmanı ünvanını’da” alan Dr Karaca özellikle Hirschsprung hastalığı, Anorektal malformasyonlar, en ağır formdaki Hipospadiaslar, Cripple Hipospadiaslar (defalarca ameliyat olmuş ama hala çözüm arayan hipospadias hastaları), Vezikoüreteral reflüler (hem endoskopik hem açık cerrahi), Posterior Üretral Valvler’in endoskopik tedavisi, üreteropelvik darlıkların minimal invaziv yöntemlerle (küçük bir kesiyle) ameliyatı, özofagus atrezisi ameliyatları ile laparoskopik ve endoskopik cerrahi ile yakından ilgilenmektedir.

    İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, MedicalPark Hastanesi Çocuk Cerrahisi AD’da 26/06/2012 tarihinde “Prof Dr ünvanını” alan Dr Karaca’nın yaklaşık 25 yıldır Alsancak’ta muayenehanesi bulunmaktadır. Prof Dr İrfan Karaca evlidir ve bir erkek çocuk babası ile bir kız çocuk dedesidir. Yabancı dili, İngilizce’dir. Mesleki yaşantısına İzmir/Alsancak’ta Dr Erdal TÜRK ile birlikte kurdukları “Özel ETİK Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği’nde” devam etmektedir. Prof Dr İrfan Karaca’nın 200’den fazla ulusal ve uluslararası alanda yazılmış makalesi ile sunulmuş sözlü ve poster bildirileri mevcuttur.